La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Biomassa forestal

Biomassa Forestal de Germans Cañet XirguBiomassa Forestal de Germans Cañet Xirgu

Biomassa

Biomassa Forestal 

En base als processos establerts i a l’experiència obtinguda, GERMANS CAÑET XIRGU, S.L. ofereix la producció i subministrament de biomassa forestal d’alta qualitat i uniformitat amb nivells d’humitat adequats per a la màxima eficiència energètica.

El nivell de qualitat ofert és possible gràcies a que durant el procés de producció es retira l’escorça, es classifica el producte en funció del gramatge, s’eliminen els impropis associats a la manipulació de la fusta (sorres, pedres, etc.) i finalment es redueix la humitat mitjançant un assecador natural o artificial.

GEMANS CAÑET XIRGU, S.L. obté materials combustibles segons la normativa ÖNORM 7133 (Norma austríaca) i normativa europea UNE-CEN/TS 14961.