La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Obra Privada

Obra privada Germans Cañet XirguObra privada Germans Cañet Xirgu

Construcció

Obra Privada

La diversitat del parc de maquinària de que disposa l’empresa Germans Cañet Xirgu, S.L., permet la realització de qualsevol tipus d’obra

Els tipus d'obra més habituals són: canalitzacions, moviments de terres, arranjament de pistes forestals, urbanitzacions, esculleres, rocalles, murs, servei de topografia, sistemes làser per anivellament, asfaltatges, subministrament de formigó, desamiantatges, etc...