La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Notícies 2009 y anteriors

Notícies Germans Cañet Xirgu 2009 i anys anteriors.Notícies Germans Cañet Xirgu 2009 i anys anteriors.

Notícies 2009 i anteriors

 

NOU SERVEI - TRANSPORT PÚBLIC D’AIGUA

13/11/2009

GERMANS CAÑET XIRGU, S.L. posa a disposició del seus clients i al públic en general el servei de TRANSPORT PUBLIC DE AIGUA en les següents variants:

  • AIGUA POTABLE (PER CONSUM HUMÀ)
  • AIGUA SENSE CLORAR
  • AIGUA SALADA
  • AIGUA DESMINERALITZADA.
  • AIGUA OSMONITZADA
  • AIGUA DESCALCIFICADA
  • AIGUA DESIONITZADA
  • AIGUA BIDESIONITZADA
  • AIGUA PER REC (JARDINERIA, OBRES,...)

Transportem aigua , mitjançant cisternes homologades amb capacitat fins a  20.000 litres. ( 1.000 ; 2.000 ; 3.000 ; 15.000,- 17.000,-; 20.000 o fraccions o envasos reduits de 25, 5o litres ..... )
Possibilitat de subministrament de envasos de capacitat inferior sota comanda
Abastem l’aigua on la necessiti, en qualsevol lloc i moment amb unes tarifes molt competitives, bon servei i higiene. ( PARTICULARS, INDUSTRIES, CORPORACIONS PUBLIQUES, COMUNITATS DE VEINS, URBANITZACIONS PUBLIQUES I PRVADES, CASES DE COLONIES, PORTS ESPORTIUS, RESTAURANTS, HOSPITALS ETC.)
Disposem de les corresponents autoritzacions sanitàries per al transport aigua potable (RSIPAC número 2704310/CAT i número de registre sanitari 27.02588/GE).
Els nostres subministres d’aigua potable ofereixen confiança al consumidor, ja que disposem de personal capacitat i d’un sistema de control de la qualitat que ens permet una traçabilitat de tot el procés. A més a més per assegurar la higiene dels tancs es realitzen neteges periòdiques.

INSTRUCCIÓ 1/2009 DE 15 DE JULIOL DE 2009. AMIANT I PROHIBICIÓ DEL DOBLAMENT DE COBERTES DE FIBROCIMENT

15/07/2009

Aquesta Instrucció és d'aplicació a tot allò relacionat amb els treballs amb risc per amiant, juntament amb el que s'indica en la Instrucció 2/2006 de la Direcció General de Relacions Laborals per a la gestió del Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) i dels Plans de treball amb amiant, de data 22 de novembte de 2006.

La gestió de la runa va caure un 33% l'any passat a la demarcació

24/06/2009

La crisi del totxo no només arrossega promotors i constructors. Les empreses que es dediquen a la gestió, el tractament i l'abocament de runa veuen com la seva activitat està baixant en picat. Durant l'any passat, la gestió de runa de la construcció a les comarques gironines va baixar un 33%, i les previsions per aquest any són que la tendència s'aguditzi i que es registrin descensos del 50%. En vista d'aquesta perspectiva, el gremi qualifica la situació de «dramàtica», i demana un control més gran sobre els abocadors il·legals, que precisament en èpoques de crisi com l'actual acaparen més mercat en oferir preus més baixos. L'Agència de Residus de Catalunya ha explicat que incrementaran les inspeccions, i ha demanat més col·laboració als ajuntaments.

Premi per a una planta de Cassà

24/06/2009

Germans Cañet Xirgu, de Cassà de la Selva, és l'única planta de transvasament de residus de les comarques gironines. L'empresa ha rebut recentment el guardó honorífic dels premis Medi Ambient 2009, que entrega la conselleria, per la creació dels ecoblocs, un sistema constructiu de murs per gravetat, desmuntables i reutilitzables, que estan fabricats amb material reciclat.

La Generalitat vol reciclar el 50% de la runa, una xifra que el sector veu improbable per la falta de control

24/06/2009

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) s'ha proposat com a objectiu assolir un 50% de reciclatge en les runes provinents de la construcció i la demolició, una xifra que la mateixa agència ha reconegut que és ambiciosa. Mentrestant, el sector veu molt improbable assolir-la, bàsicament perquè amb la importància que té el mercat negre és molt complicat que les plantes legals puguin sobreviure. Altres objectius de l'ARC són la gestió controlada del 100% dels residus.

MURS DE GRAVETAT

10/06/2009

L'ECOBLOC es fabrica seguint el procediment normal dels elements prefabricats de formigó. La peculiaritat és que l'àrid utilitzat és procedent de la nostra Planta de Reciclatge de Residus de la Construcció amb Sistema de Gesitó Ambiental, segons ISO 14001 i EMAS i sistema de producció per àrids reciclats amb marcatge CE. Cal destacar que l'ECOBLOC disposa de Distintiu de Qualitat Ambiental per prefabricats de formigó amb àrid reciclat , producte respectuós amb el medi ambient.

L'ECOBLOC s'utilitza per la realització de murs de construcció seca.  El sistema permet construir murs lineals i en cantonada de forma ràpida, eficaç i amb una modulació determinada que ve donada per la peça prefabricada.

El mur de contenció per gravetat no necessita la realització de fonaments, ja que les pròpies peces, ECOBLOCS, actuen com a fonamentació. Només cal una preparació de la base per tal que aquesta sigui estable i a nivell; així, és tan senzill com apilar les peces prefabricades que es col·loquen l'una sobre de l'altre de manera que queden travades entre si per els propis encaixos que incorporen.

Arxiu adjunt: triptic_blocs_email.pdf

Revista UEC Núm 315 - GERMANS CAÑET XIRGU,S.L. obté el certificat EMAS

01/04/2009

Germans Cañet-Xirgu, S.L. ha implantat a la seva planta de RCD's un sistema voluntari d'abast ambiental per a les operacions de reciclatge (neteja, trituració de la fracció pétria i classificació granulomètrica) per a la producció d'àrids reciclats, segons ISO 14001:04 i el Reglament 761/201 Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental (EMAS), verificat per l'entitat d'avaluació i acreditació AENOR.

DESAMIANTATGES - UEC CIRCULAR 4/2009

01/04/2009

Sobint, a les obres de construcció i demolició ens trobem elements els quals contenen fibres d'amiant, com poden ser envans pluvials, cobertes, tuberies, aïllaments, etc.

El RD 396/2006 indica les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

GERMANS CAÑET-XIRGU de Cassà obté la certificació mediamiental ISO 14001

22/02/2009

Germans Cañet Xirgu SL, amb seu al municipi deCassà de la Selva, ha implantat un sistema de gestió ambiental, per la gestió de residus d'enderroc i construcció mitjançant les operacions de reciclatge(neteja, trituració de la fracció pétrea i classificació granulomèrica) per la producció àrids reciclats, segons ISO 14001:04.

AVIS IMPORTANT: 1 de Gener de 2008 entrada en vigor de la llei 8/2008 IMPOST ECOLÒGIC

01/12/2008

A partir de l’1 de gener de 2009 entra en vigor la Llei 8/2008, de 10 de juliol, d’obligat compliment, en virtut de la qual es crea un IMPOST ECOLÒGIC anomenat ‘cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció’ on es fixa un gravamen de TRES EUROS PER TONA de residus destinats a dipòsits controlats.

S’INFORMA a TOTES LES EMPRESES I CLIENTS QUE GESTIONIN ELS RESIDUS A ‘GERMANS CAÑET XIRGU, SL’ QUE ESTAN EXEMPTS DE L’APLICACIÓ D’AQUEST IMPOST AL TRACTAR-SE D’UNA PLANTA DE RECICLATGE I VALORITZACIÓ INTEGRAL D’RCD I NO D’UN DIPÒSIT CONTROLAT QUE SÍ ESTÀ SUBJECTE AL CÀNON ECOLÒGIC.

Per tan, TOTS AQUELLS QUE GESTIONIN ELS RESIDUS A ‘GERMANS CAÑET XIRGU, SL’ NO HAURAN D’ABONAR ELS 3 EUROS PER TONA de residus.

 

Legislació sobre residus a la construcció - Revista Nivell nº10

01/10/2008

El RD 105/2008 de 1 de febrer, regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest Reial decret és d'apicació a tot l'Estat, i per tant també a Catalunya, Aquest fet fa que a Catalunya cal tenir en compte tant la legislació autonòmica com l'estatal pel que fa a la gestió dels residus de construcció i enderroc.

GERMANS CAÑET-XIRGU, S.L. elimina les estructures de fusta amb amiant de la casa constistorial

25/06/2008

Una unitat de descontaminació s’ha instal·lat avui davant de la casa consistorial de la Bisbal d’Empordà per acollir els operaris que realitzaran les tasques d’eliminació de les estructures de fusta que protegeixen els radiadors de la Sala de Plens, la Sala de Juntes i Alcaldia de l’edifici principal de l’Ajuntament de la Bisbal. Es tracta d’una mesura impulsada des de l’Àrea de Medi Ambient, atès que actualment se sap que l’exposició a fibres d’amiant pot produir diverses malalties a les persones.

Garantia de qualitat

25/02/2008

Germans Cañet Xirgu ha implantat un sistema de gestió ambiental, per la gestió de residus d’enderroc i construcció mitjançant les operacions de reciclatge(neteja, trituració de la fracció pétrea i classificació granulomèrica) per la producció àrids reciclats., segons ISO 14001:04  per la importància que té promoure la millora contínua del comportament ambiental dins l’empresa, i també com a sistema de treball, eina de motivació, millora i sensibilització de tota l’organització. La Política Ambiental de GERMANS CAÑET-XIRGU,S.L., és on es plasmen les prioritats i intencions en matèria ambiental. Inclou el compromís de complir i millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental, i també constitueix el marc de referència per establir els objectius i fites.

Conveni amb l'UDG

05/01/2008

GERMANS CAÑET XIRGU S.L. ha signat un conveni de recerca amb el Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona  per les noves aplicacions  a l’àrid reciclat.
En l’esmentat conveni s’ha realitzat un estudi de les característiques de diferents formigons dosificats amb àrid reciclat  de GERMANS CAÑET-XIRGU,S.L. a càrrec del Doctor Arquitecte Gabriel Barbeta i Solà.

Trobar més usos a la runa:

01/01/2008

Germans Cañet Xirgu vol impulsar el mercat de l'àrid reciclat a Catalunya...

Catalunya incumpleix els seus objectius sobre reciclatge de residus de la construcció

25/12/2007

L'agència de residus introduïrà un canon per penalitzar les escombreries de deixalleria i propiciar el seu reciclatge...

Germans Cañet, pioners en el reciclatge de materials de construcció

00/00/0000

La planta instal·lada a Cassà és la primera de Calatunya...

L'erradicació de l'amiant

00/00/0000

La fabricació, l'ús i la comercialització de qualsevol material que contingui amiant està completament prohibida en els territoris de la Unió Europea

El formigó reciclat, una alternativa útil a l'ús de pedreres

00/00/0000

Reutilitzar la runa de la construcció suposaria a l'estat espanyol un estalvi anual de 7,7 milions de tones de pedres...

A les comarques gironines no es recicla ni un 5% de la runa generada

00/00/0000

L'única planta de reciclatge integral que hi ha. tracta 40.000 tones de material a l'any...

La fusta també es pot reutilitzar

00/00/0000

Per complementar el procés de reciclatge i valorització dels RCD's, Germans Cañet Xirgu, S.L. ha incorporat en el seu procés maquinaria per la trituració de la fusta, destinada a la producció de compost o per destinar-ho a plantes de biomassa.

Reciclatge en la construcció

00/00/0000

La planta de Germans Cañet Xirgu...