La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Desamiantatge

Desamiantatges Germans Cañet XirguDesamiantatges Germans Cañet Xirgu

Desamiantatge

GERMANS CAÑET XIRGU, SL  ESTÀ ESPECIALITZADA en l’execució de TREBALLS AMB RISC D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT i disposa del corresponent NÚMERO DE REGISTRE D’EMPRESES AMB RISC D’AMIANT: RERA 16/AG/04, el qual l’habilita per a realitzar TREBALLS AMB RISC D’AMIANT, això és, el desmuntatge, manipulació i retirada d’aquests elements.

Complementàriament l’empresa disposa d’un conjunt de mesures necessàries per a desenvolupar correctament la tasca de desamiantatge: Cabina de descontaminació despressuritzada mòbil, personal amb la qualificació i formació específica, equips de protecció individual específica (EPI’s), subministrament d’envasos homologats, recurs preventiu, tramitació del Pla de Treball, autorització administrativa T-1763 per el transport d’aquests materials, transport del material fins a Planta de Valorització de Residus de la Construcció (Codi Gestor E-809.03), taxes d’abocament incloses, corresponent certificat de gestió, avals i assegurança de responsabilitat civil, entre altres.