La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Ecobloc

Ecobloc Germans Cañet XirguEcobloc Germans Cañet Xirgu

Blocs de formigó Ecobloc


L’ ECOBLOC és un sistema constructiu patentat, que disminueix l’impacte ambiental ja que és un producte realitzat a partir de matèries primeres reciclades, així mateix és desmuntable, reutilitzable i reciclable. Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

L’ECOBLOC s’utilitza per la construcció de murs de contenció per gravetat, és tan senzill com unir les peces prefabricades que es col·loquen l’una sobre de l’altre de manera que queden travades entre si per els propis encaixos que incorporen.

Aquest tipus de construcció es defineix com una construcció seca, no necessita la realització de fonaments, ja que les pròpies peces actuen com a fonamentació. Només cal una preparació de la base per tal que aquesta sigui estable i a nivell. És recomanable fer un petit estudi del mur per tal de determinar quina és la millor geometria i quines són les peces idònies per la seva execució.

El sistema és òptim per a la realització de murs per usos agrícoles (femers, sitges, etc.), divisions per granges, divisions d’espais interiors i exteriors, murs de contenció de terres, ponts provisionals, dics, etc.

Manual Ecobloc