La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Qualitat i Medi Ambient

Qualitat i medi ambient a Germans Cañet XirguQualitat i medi ambient a Germans Cañet Xirgu

Qualitat i Medi Ambient

 

Per GERMANS CAÑET XIRGU S.L., la protecció del medi ambient és una prioritat, i  per aquest motiu es treballa per reduir els impactes ambientals de les activitats de gestió de residus de la construcció i demolició mitjançant les operacions de reciclatge de residus de la construcció per la producció d'àrids reciclats, així com i la recollida i transferència de residus perillosos i no perillosos, en base l’autorització nº E-809.03, i segons certificació ambiental voluntària ISO 14001 i el sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS III.

La Política Ambiental de GERMANS CAÑET-XIRGU,S.L., és on es plasmen les prioritats i intencions en matèria ambiental. Inclou el compromís de complir i millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental,  i també constitueix  el marc de referència per establir els objectius i fites.

Mitjançant  la DECLARACIÓ AMBIENTAL  es difon tota la informació referent al comportament ambiental, a més  de les accions de millora  en matèria de medi ambient en el marc de l’ organització. Podeu sol·licitar la Declaració ambiental aquí.

GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.  disposa de laboratori propi i personal qualificat que garanteix la traçabilitat i qualitat en els seus processos productius:

  • àrids reciclats i naturals
  • producció de formigó i asfalt en fred amb àrid reciclat,
  • producció de biomassa de diferents orígens forestal i industrial per garantir la màxima eficiència energètica

GERMANS CAÑET XIRGU, S.L. disposa de diferents productes am Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que és un sistema per identificar aquells productes que reuneixen determinades propietats o característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. Aquest distintiu l’atorga la Generalitat de Catalunya.


Política Ambiental


 

 

Garantía de qualitat ambiental