La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Pedres, Rocalles, Escolleres i Ecoblocs

Pedres, Rocalles, Escolleres i Ecoblocs Germans Cañet XirguPedres, Rocalles, Escolleres i Ecoblocs Germans Cañet Xirgu

Pedres, Rocalles, Escolleres i Ecoblocs

La diversitat  del parc de maquinària de que disposa l’empresa, permet la realització de qualsevol tipus d’obra, ja sigui de caràcter privat i/o públic, disposant en aquest últim cas de la corresponent classificació administrativa; canalitzacions, moviments de terres, arranjament de pistes forestals, urbanitzacions, esculleres, rocalles, murs, servei de topografia, sistemes làser per anivellament, asfaltatges, subministrament de formigó, etc...