La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Formigó

Formigó XirguL' Àrid Reciclat de formigó està  sotmes a sistema de qualitat segons marcatge CE.

Es disposa d' un ampli ventall de granulometries (fins, sorres, gravilles, subases, graves, drenatges, etc.) que afavoreixen les múltiples aplicacions com per exemple prefabricats, morters/formigons, vials, jardineria, etc.