logo
icone-logo

Instal·lacions

Dipòsit controlat de terres i runes

Brunyola

El dipòsit controlat de terres i runes de Brunyola es troba inscrit a l’Agència de Residus de Catalunya com a gestor autoritzat amb codi E-1274.11. Mitjançant un seguit de tècniques d’impermeabilització, anem dipositant els residus de la construcció, evitant qualsevol degradació del medi ambient.

Centre de gestió de residus

Cassà de la Selva

reciclatge de residus

El nostre centre de gestió de residus, amb una superfície de 37.000 m2, es troba inscrit a l’Agència de Residus de Catalunya com a gestor autoritzat E-809.03. L’activitat que s’hi desenvolupa consisteix en valoritzar els residus mitjançant un complex tractament físic de trituració, garbellament, triatge i neteja manual i mecànica dels impropis i una posterior separació i classificació dels mateixos.

Tossa de Mar

La planta de reciclatge de Tossa de Mar, es troba inscrita a l’Agència de Residus de Catalunya com a gestor autoritzat E-1507.14. Aquesta delegació ens permet ampliar l’àrea d’influència oferint així un punt alternatiu per a la gestió de residus i la venda d’àrids.

Planta dosificadora de formigó

Cassà de la Selva

Gestió de residus

L’empresa disposa d’una planta dosificadora de formigó que permet fabricar formigó ecològic elaborat amb un 100% d’àrids reciclats.

Planta de biomassa

Cassà de la Selva

La planta de biomassa de Germans Cañet Xirgu, ubicada a Cassà de la Selva, disposa de línies de producció pròpies i específiques per a la fabricació de biomassa industrial i forestal. L’empresa disposa de magatzems per l’apilament de les diferents biomasses que produeix, fet que assegura la qualitat i capacitat de subministrament.

Planta d’extracció autoritzada d’àrids

Brunyola

Germans Cañet Xirgu disposa de cantera pròpia al municipi de Brunyola, amb codi d’extracció autoritzada d’àrids RA-5199, d’on s’extreu àrid natural apte per a qualsevol obra o infraestructura.

Cassà de la Selva

A la seu de l’empresa Germans Cañet Xirgu, al municipi de Cassà de la Selva, també s’extreu àrid natural de la cantera pròpia amb codi d’extracció autoritzada d’àrids RA-566.