La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Obra Pública

Obra pública Germans Cañet XirguObra pública Germans Cañet Xirgu

Construcció

Obra Pública

La diversitat  del parc de maquinària de que disposa l’empresa, permet la realització de qualsevol tipus d’obra, ja sigui de caràcter privat i/o públic, disposant en aquest últim cas de la corresponent classificació administrativa; canalitzacions, moviments de terres, arranjament de pistes forestals, urbanitzacions, esculleres, rocalles, murs, servei de topografia, sistemes làser per anivellament, asfaltatges, subministrament de formigó, etc...