logo
icone-logo

Planta de Reciclatge de Runes E-809.03 (Cassà)

Instal·lacions

Planta de Reciclatge de Runes E-809.03 (Cassà)

Este es el encabezado

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Este es el encabezado

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Planta de Reciclatge de Runes E-809.03

Des de Germans Cañet Xirgu estem plenament involucrats en el respecte al medi ambient i en la plena sostenibilitat i reciclatge. Per això, podem certificar que treballem amb el segell  ISO 14001:04, verificat per l’entitat d’avaluació i acreditació AENOR.

També hi afegim que, des de 2005, tenim el certificat UNE-EN 13424:2003 (validat per l’organisme notificat nº 1170 AIDICO), pel qual complim els requisits mediambientals en àrids que marca la Unió Europea en la seva Directiva 89/106/CEE del 21 de desembre de 1988 sobre productes de la construcció.

El procés de reciclatge que fem a Germans Cañet Xirgu és el següent:

Recepció de la runa i residus

En registrem l’origen, quantifiquem la càrrega i l’analitzem

Selecció Primària

Seleccionem els elements no aptes per al reciclatge i separem les fraccions més voluminoses.

Trituració

En aquest procés, a banda de triturar, també separen els materials magnètics de la resta.

Classificació Manual i Mecànica

Els materials són dipositats en contenidors específics, separant els que seran valoritzats o tractats com a rebuig. Posteriorment, s’avaluen per conèixer els diferents tipus de granulometries.

Control de qualitat

L’àrid és sotmès a un control de qualitat per verificar les característiques segons marcatge CE.

Direcció

Veïnat de Llebrers, 4-5
17244 - Cassà de la Selva
(Seu central)

Telf

972 46 04 64
(De 8 a 13h i 15 a 19h)

Direcció

xirgu@xirgu.net

972 460 464

Necessites més informació?​

Documentació d'interès:

Document del servei

Documentació de 'empresa