logo
icone-logo

Retirada d’amiant

Serveis

Retirada d’amiant

Número de registre RERA 16/AG/04

Equipament especific

Germans Cañet Xirgu està especialitzada en l’execució de treballs amb risc d’exposició a l’amiant, gaudint de totes les autoritzacions preceptives, disposant de tots els mitjans especials necessaris i amb l’habilitació corresponent del seu personal, per oferir i dur a terme un servei integral al client:

● Protocol d’identificació i caracterització del residu, que es pot presentar en
diferents formats com cobertes d’uralita, dipòsits d’aigua, canonades o
materials d’aïllament.
● Tramitació del Pla de Treball i sol·licitud de l’autorització corresponent
● Desmuntatge, manipulació i retirada d’amiant.
● Transport dels residus d’amiant.
● Emmagatzematge i certificació de la gestió final del residu.