logo
icone-logo

Formigó

Serveis

Formigó

Complim amb la normativa Codi Estuctural 2022

Planta dosificadora de formigó

Bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies poden ser reutilitzats. El reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es generen en la construcció i demolició s’obté un producte valoritzable, que és apte per a ser reutilitzat com a primera matèria per a l’elaboració del formigó reciclat.

S’ofereixen diverses tipologies de formigó i es disposa de transport propi, equip de formigonar i instal·lacions aptes per donar un servei adaptat a cada necessitat.

A més de produir formigons convencionals, l’empresa aposta constantment per desenvolupar projectes d’I+D, com la creació d’un nou producte de formigó biodegradable fet amb residus de formigó i fusta.